As.oy Sointulan-Lauri

Sini-vihreä keidas kirkkaiden vesien ja harrastusten äärellä Valkeakoskella


Velaton taloyhtiö eikä putki­re­mont­tia tois­tai­seksi suun­nit­teilla. Sen sijaan menossa kah­den kor­vaa­van uudis­ra­ken­nuk­sen kaa­va­muu­tos.
Rakennuttajia tai ryhmä­raken­tami­sesta kiin­nos­tu­neita sijoit­ta­jia etsi­tään.
Vanhoille osakkaille varattu 36 asuntoa. 15 asuntoa vapaana. Toinen rakennus noin 50 asun­toa vapaana.

Talo­yhtiössä jo nyt varmatoiminen valokaapelinetti 100/50 Mb. Sopii erinomaisesti mm. etä­työs­ken­te­lyyn ja pe­laa­mi­seen.

Liikennevalovapaat yhteydet Tampe­reelle ja Helsin­kiin päin!
Lisäksi Tampereen tie­yh­teys on koko­naan valaistu.
Olen kiinnostunut osallistumaan hankkeeseen:
Ostajana Vuokraajana Rahoittajana
Rakennuttajana Ryhmärakennuttajana
Muussa mielessä





Tiedustelut:

Puh: +358400604432. Email: asoy.slauri@gmail.com
© Copyright 2019 apuun.fi